Bộ chuyển nguồn tự động ATS

Các bài viết khác...

 

 

 ATS-Osung

Sản phẩm bộ chuyển nguồn tự động do hàn quốc sản xuất:

- Điện áp định mức: Từ 100 - 6300A

- Số pha: 2-3-4

- O-Sung/ Osenco

- Kyung Dong - Korea