Bảng giá Hyundai

Bảng giá thiết bị điện Hyundai

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ 3 CỰC LOẠI CỐ ĐỊNH,
         CÓ MOTOR, RƠLE - HAS-HAT
HAS 06 -3FM 600A 50kA 46,500,000
HAS 08 -3FM 800A 50KA 49,250,000
HAS 10-3FM 1000A 50KA 49,900,000
HAS 12-3FM 1250A 50KA 51,200,000
HAS 16-3FM 1600A 50KA 51,800,000
HAS 20-3FM 2000A 50KA 56,200,000
HAT 25-3FM 2500A 65KA 76,650,000
HAT32-3FM 3200A 65KA 91,200,000
HAT40-3FM 4000A 65KA 97,500,000
Đã bao gồm môtơ đóng cắt và relay bảo vệ quá dòng 2 cấp
MCCB 3P HiBS (Dạng hộp đúc 3P - Dòng cắt cao)
HiBS33 5-10-15-20-25-30A 7.5KA 580,000
HiBS53 40-50A 14KA 595,000
HiBS63 60A 14KA 740,000
HiBS103 75-100A 30KA 850,000
HiBS203 125-150-175-200-225A 35KA 1,555,000
HiBS203J* 250A ( chỉnh dòng ) 35KA 2,650,000
HiBS403B 250-300-350-400A 42KA 3,825,000
HiBS403B NE* 250-300-350-400A 65KA
HiBS603B 500-600A 65KA 9,800,000
HiBS603 NE* 700-800A 65KA
HiBS803 700-800A 65KA 10,350,000
HiBS1003NE 1000A 100KA 17,640,000
HiBS1203NE 1200A 100KA 18,900,000
UCB1603S 1600A 65KA 45,000,000
MCCB 2P  (Dạng hộp đúc 2P )
HiBC 32 10-15-20-30A 1.5kA 51,000
HiBC 32 Không vỏ 10-15-20-30A 1.5kA 46,000
UDB 32 15-20-30A 2.5kA 310,000
UDB 52 15-20-30-40-50A 2.5kA 340,000
HiBE 52 40-50A 5kA 455,000
HiBE62 60A 5kA 495,000
HiBE 102 75-100A 10kA 510,000
HiBS202 125-150-175-200-225A 35kA 1,190,000
MCCB 4P  (Dạng hộp đúc 4P )
HiBE54 40-50A 7.5kA 780,000
HiBE64 60A 7.5kA 810,000
HiBE104 75-100A 14kA 850,000
HiBS204 125-150-175-200-225A 35kA 1,880,000
HiBE404 250-300-400A 30kA 2,980,000
HiBE604
500-600A 45kA 11,375,000
HiBE804 800A 45kA 11,700,000
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG 3 CỰC LOẠI CỐ ĐỊNH, 7,2kV
Thông số Mã hàng Dòng cắt VND
7.2KV 400A 8KA HVG1099-XA 8kA 55,000,000
7.2KV 630A 12.5KA HVG1011-XA 12,5kA 55,509,300
7.2KV 630A 20KA HVG1131-XA 20kA 76,548,780
7.2KV 1250A 20KA HVG1132-XA 20kA 79,334,640
7.2KV 630A 25KA HVG1141-XA 25kA 95,384,520
7.2KV 1250A 25KA HVG1142-XA 25kA 98,045,640
PHỤ KIỆN MCCB
Busbar MCCB (3P) 250-300-350-400 250,000
Busbar MCCB (3P) 500-600-700-800 360,000
Busbar MCCB (4P) 500-600-700-800 450,000